چاپ دلخواه تیشرت بچگانه

چاپ دلخواه تیشرت بچگانه

مرحله 1 از 2

50%
  • قیمت: 70,000 تومان
    این فرم دارای محاسبات هوشمند است.
  • 0 تومان
    سایز تیشرت را بصورت قد و عرض لباس بچه بدست آورید . لطفا لباس بچه را پهن کنید ، سپس با متر یا خط کش ، قد و عرض آن را سانت بزنید. (مثلا عرض 30 قد 40) سپس با توجه به سایز تیک مورد نظر را بزنید. هم چنین قد و عرض بدست آمده را در قسمت توضیحان بنویسید.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    عکسی که دوست دارید چاپ شود را وارد کنید.(عکس دلخواه هم میشود)
  • 0 تومان